LHKPN DAN LHKASN

TAHUN PELAPORANWAJIB LAPOR LHKPNWAJIB LAPOR LHKASN / SPTDOWNLOAD BUKTI LAPOR
20207 Orang8 OrangBukti Tanda Lapor LHKPN
Bukti Tanda Lapor LHKASN
20217 Orang13 OrangBukti Tanda Lapor LHKPN
Bukti Tanda Lapor LHKASN
20229 Orang13 OrangBukti Tanda Lapor LHKPN
Bukti Tanda Lapor LHKASN
20239 Orang14 OrangBukti Tanda Lapor LHKPN
Bukti Tanda Lapor LHKASN
202413 Orang13 OrangBukti Tanda Lapor LHKPN
Bukti Tanda Lapor LHKASN/SPT