Panitera Muda Hukum

TUGAS POKOK :

 1. Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;
 2. Pelaksanaan penyajian statistik perkara;
 3. Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;
 4. Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;
 5. Pelaksanaan kerja sama dengan arsip daerah untuk penitipan berkas perkara;
 6. Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparasi perkara;
 7. Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat; dan
 8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

FUNGSI :

 1. Pelaksanaan pembantu Hakim dengan mengikuti dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan;
 2. Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;
 3. Pelaksanaan penyajian statistik perkara;
 4. Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;
 5. Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;
 6. Pelaksanaan kerja sama dengan arsip daerah untuk penitipan berkas perkara;
 7. Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparasi perkara;
 8. Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat; hubungan masyarakat; dan
 9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.